Kulturpris 2020 och 2021

Manifestgalan 2023

2023 nominerades albumet Mäster Palm till Manifestpriset i kategorin Årets Visa vid Sveriges Oberoende Musikproducenters årliga gala på Pustervik i Göteborg. 

Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö 2021

Juryns motivering:


"För modet att göra en musikal om Joe Hill, en väldigt stark berättelse som borde berättas mer och för fler. Genom historien kan vi också lära mycket om framtiden, och hur vi skapar en framtida modern arbetsmarknad. Men Kristian får också priset för sitt gedigna arbete med att bevara arbetarsånger, bevara traditionen av arbetarsånger, både genom att sjunga dom sånger vi alltid sjungit, samt genom att skriva nya."


Arbetarrörelsen i Malmös Kulturpris utdelas av LO-facken i Malmö, Malmö Arbetarekommun och ABF Malmö till den person eller grupp i Malmö som kan gestalta morgondagens arbetsliv, i ett demokratiskt och solidariskt samhälle. Stiftarna vill med kulturpriset lyfta fram kulturutövare inom arbetarrörelsen.

Årets Eldsjäl 2020

Juryns (ABF Skånes distriktsstyrelses) motivering:


"Årets pristagare är en högt älskad röst i Skånes arbetarrörelse, en röst som når ut inte bara i de egna leden utan som talar till, och med, människor från vitt skilda bakgrunder på skånska gator och torg sedan mer än tjugo år tillbaka. Han är en sann folkbildare och kulturbärare inom arbetarrörelsen, en historieberättare och nutidsskildrare som sprider sina skarpsynta betraktelser om klassamhället med solidariteten som ledstjärna och grundmurad respekt för den enskilda människan. 


Med mod, humor, en osviklig ideologisk förankring och sin djupgående kunskap om arbetarrörelsens historia kan han som få andra skildra arbetarrörelsen, dess historia och nutida utmaningar på ett sätt som berör och bygger broar mellan såväl människor som organisationer och rörelser.


Varken ABF eller arbetarrörelsen i stort skulle vara desamma utan denna eldsjäl som genom sitt skapande delar med sig av sin eld till så många människor, med samma skärpa och engagemang år efter år. Oavsett sammanhanget för hans medverkan så gör hans ödmjukhet, varma bemötande och positiva förhållningssätt honom till en person som vi älskar att samarbeta med.


Han ställer upp i vått och torrt, i stort och smått och listan med sammanhang där han bidragit till folkbildningens och det demokratiska samtalets utveckling kan göras lång. Genom musikalen om Joe Hill och demokratins framväxt skildrade han demokratins historia på ett sätt som träffade rakt i hjärtat på publiken. Som initiativtagare till Visfestivalen på Backagården bidrog han till att utforska det gemensamma skapandet mellan artist och publik. Som medverkande under LO on tour åkte han Skåne runt och öppnade med sina visor upp för det viktiga, spontana politiska samtalet mellan människor inför valet. Detta är bara ett axplock av vad han bidragit med under de senaste åren och vi ser fram emot fortsättningen!


Det är med stolthet och glädje som vu hälsa årets pristagare upp på scen...


Kristian "von" Svensson