Arbetarrörelsens Kulturpris 2021

Mottagare av

Arbetarrörelsens Kulturpris i Malmö 2021: Kristian Svensson

Juryns motivering lyder:


"För modet att göra en musikal om Joe Hill, en väldigt stark berättelse som borde berättas mer och för fler. Genom historien kan vi också lära mycket om framtiden, och hur vi skapar en framtida modern arbetsmarknad. Men Kristian får också priset för sitt gedigna arbete med att bevara arbetarsånger, bevara traditionen av arbetarsånger, både genom att sjunga dom sånger vi alltid sjungit, samt genom att skriva nya."


Arbetarrörelsen i Malmös Kulturpris utdelas av LO-facken i Malmö, Malmö Arbetarekommun och ABF Malmö till den person eller grupp i Malmö som kan gestalta morgondagens arbetsliv, i ett demokratiskt och solidariskt samhälle. Stiftarna vill med kulturpriset lyfta fram kulturutövare inom arbetarrörelsen.